کبد چرب در ایران

روند نگران کننده کبد چرب در ایران

روند نگران کننده کبد چرب در ایران کبد چرب الکلی و کبد چرب غیر الکلی دو نوع شایع از بیماری کبد چرب میباشند. در سال های اخیر شیوع کبد چرب در ایران در حال افزایش بوده است. تغییر شیوه زندگی و تغذیه افراد و همچنین بی تحرکی از مهمترین علل می باشد. با توجه به …

روند نگران کننده کبد چرب در ایران Read More »